Publication
Title
Broosheid bij ouderen of "frailty" : het geriatrisch kernsyndroom ontleed
Author
Abstract
Broosheid of frailty is de aan het verouderen inherente achteruitgang van de verschillende orgaansystemen in het lichaam. Een hoge leeftijd valt niet per definitie samen met broos of frail worden, al neemt de prevalentie van frailty wel onvermijdelijk toe met de leeftijd. Hierdoor worden bepaalde ouderen gevoelig voor functionele beperkingen en vatbaar voor ziekten en ziekteverwikkelingen. Bovendien neemt het risico op institutionalisatie, hospitalisatie en overlijden toe. Frailty uit zich klinisch onder de vorm van het beeld van de typisch geriatrische patiënt, de oudere met het frailty-syndroom. Ondanks het organismebrede karakter van frailty staat de musculoskeletale weerslag centraal. Verlies van spiermassa en -kracht (sarcopenie) heeft immers een belangrijke functionele weerslag en speelt in de klinische expressie van ouderdomsgebonden kwetsbaarheid een sleutelrol. In dit artikel wordt het frailty-syndroom ontleed en het klinische belang ervan benadrukt.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2011
ISSN
0371-683X
Volume/pages
67:22(2011), p. 1059-1070
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.04.2014
Last edited 17.04.2014
To cite this reference