Publication
Title
Wat is politiek?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nova et vetera : tijdschrift voor onderwijs en opvoeding / Nationale Verbonden voor Katholiek Middelbaar Onderwijs [Brussel] - Brussel, 1932 - 2008
Publication
Brussel : 1987
ISSN
1780-7514
Volume/pages
64:1-2(1986/1987), p. 3-15
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 16.04.2014
Last edited 25.04.2017
To cite this reference