Publication
Title
Aerdighe beestiens en cleyn gedierten : dierenvoorstellingen aan de wand en in de hand in zeventiende-eeuwse Antwerpse burgerhuizen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek / Provinciale Commissie voor Geschiedenis en Volkskunde [Antwerpen] - Antwerpen, 1988 - 2007
Publication
Antwerpen : Provincie Antwerpen, 2007
ISSN
0779-0627
Volume/pages
(2007), p. 45-49
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
External links
Record
Identification
Creation 18.04.2014
Last edited 02.09.2016