Publication
Title
Een speels en hermetisch "cantoor" : Antwerpse pronkkabinetten uit de 17de eeuw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Kunstschrift : openbaar kunstbezit in Nederland. - Amsterdam
Publication
Amsterdam : 2000
ISSN
0166-7297
Volume/pages
44:3(2000), p. 25-28
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Art 
External links
Record
Identification
Creation 18.04.2014
Last edited 02.09.2016