Publication
Title
Art. 80, 84, 86, 87 en 95 van verordening E.G. nr. 6/2002 van de Raad van 12 december 2001 betreffende Gemeenschapsmodellen
Author
Language
Dutch
Source (book)
Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer / Swennen, H. [edit.]; e.a.
Publication
Mechelen : Kluwer, 2014
ISBN
90-5583-130-1
Volume/pages
p. 1-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 22.04.2014
Last edited 04.09.2018
To cite this reference