Publication
Title
Uterusruptuur tijdens de zwangerschap na vroegere myomectomie
Author
Abstract
In dit reviewartikel wordt nagegaan wat er in de literatuur gekend is over het risico op een uterusruptuur tijdens de zwangerschap bij vrouwen met een voorgeschiedenis van een myomectomie. De literatuur werd doorzocht op patiëntenreeksen en casussen van zwangerschappen na een myomectomie en het al dan niet optreden van uterusrupturen. Negen patiëntenreeksen werden doorgenomen. In totaal kwamen 624 zwangerschappen tot stand na een laparoscopische, 135 na een laparotomische, 19 na een hysteroscopische en 14 na een vaginale myomectomie. Er traden slechts vier uterusrupturen op tijdens deze zwangerschappen, waarvan slechts twee in het operatielitteken. Alle rupturen vonden plaats na een laparoscopische ingreep. Acht patiëntencasussen werden doorgenomen. Zeven ervan bespreken het optreden van een uterusruptuur tijdens de zwangerschap na een laparoscopische myomectomie en één na een laparotomische myomectomie. Er kwamen geen uterusrupturen voor tijdens de arbeid of de bevalling. Het optreden van een uterusruptuur na een myomectomie blijkt een zeldzame verwikkeling te zijn, onafgezien van de toegepaste techniek. Duidelijke risicofactoren zijn niet gekend. Het al dan niet openen van het cavum uteri peroperatief is bijvoorbeeld geen bewezen risicofactor. Gezien de ernst is een voorzichtig beleid echter aangewezen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2013
ISSN
0371-683X
Volume/pages
69:21(2013), p. 1026-1030
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.04.2014
Last edited 24.04.2014
To cite this reference