Publication
Title
Komen opvattingen van patiënten over antibiotica overeen met beleid en percepties door artsen? Internationaal onderzoek bij eerstelijnspatiënten met acute hoest
Author
Institution/Organisation
GRACE-consortium
Language
Dutch
Source (journal)
Huisarts nu: maandblad van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen. - Brussel
Publication
Brussel : 2014
ISSN
0775-0501 [print]
2405-7827 [online]
Volume/pages
43:2(2014), p. 72-73
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 26.04.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference