Publication
Title
Pendelen naar poorten : het pendelgedrag naar (lucht)havens nader bekeken
Author
Abstract
Havens en luchthavens, ook wel poorten genoemd, zijn ruimtelijke concentraties van jobs buiten stedelijke centra. Hun locatie en structuur leidt er toe dat het pendelgedrag er afwijkt van het gemiddelde. Een analyse van enkele poorten in het Vlaamse Gewest (België) toont aan dat er meer met de auto gependeld wordt en dat carpooling meer voorkomt dan elders. Openbaar vervoer daarentegen speelt een beperkte rol. De eerder geïsoleerde ligging va n de onderzochte poorten, de werkuren, en het beperkte aanbod van openbaar vervoer in havens verhogen de aantrekkelijkheid van vervoerskeuzes als de auto en carpoolen. Kenmerkend voor enkele grote industriële bedrijven in havens is de populariteit van collectief vervoer georganiseerd door de werkgever zelf. Ook andere maatregelen die werkgevers treffen werden nader bekeken en een aantal dilemma's kwamen naar boven. Bedrijven die investeren in voorzieningen voor fietsers wijzen regelmatig op de onveilige verkeerssituatie in de omgeving. Daarbij kan de vraag gesteld worden hoe verantwoord het is om de fiets te promoten in zones waar de inrichting onvoldoende rekening houdt met fietsers. Voorts dient het aanmoedigen van carpoolen rekening te houden met de beperkte milieubaten van deze optie. Carpoolen scoort, voor eenzelfde trip, op milieuvlak beter dan autosolisme, maar minder goed dan de fiets en, afhankelijk van de bezettingsgraad, openbaar vervoer. Tot slot kan opgemerkt te worden dat het succes van bedrijfsvervoer samenhangt met het ontbreken van openbaar vervoer.
Language
Dutch
Source (series)
Beleidsondersteunende paper / Steunpunt Goederen- en Personenvervoer
Publication
Antwerpen : Mobilo, 2014
Volume/pages
17 p.
Full text (open access)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 30.04.2014
Last edited 02.07.2014
To cite this reference