Title
De medische voorgeschiedenis blijft levensbelangrijk : een immigrante met hypofysaire deficiëntie
Author
Faculty/Department
Faculty of Medicine and Health Sciences
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Human medicine
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Volume/pages
70(2014) :8 , p. 456-463
ISSN
0371-683X
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Full text (Publishers DOI)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De ziektegeschiedenis van een vrouwelijke Afghaanse immigrante met bewustzijnsvermindering, koorts en hypotensieve shock wordt beschreven. De lumbaalpunctie en de CT-scan van de hersenen waren normaal. Enkele weken voordien was een onderhoudstherapie met corticosteroïden gestopt. Een synacthentest toonde een duidelijke cortisoldeficiëntie vóór en na stimulatie. De tentatieve diagnose was shock ten gevolge van bijnierschorsinsufficiëntie. Bijkomende onderzoeken toonden panhypopituïtarisme en een atrofische hypofyse op de MRI. De patiënte zou veertien jaar eerder een traumatische partus doorstaan hebben. Na de uitsluiting van andere oorzaken van hypopituïtarisme werd er besloten tot het sheehansyndroom (SS). SS is een vorm van hypopituïtarisme veroorzaakt door ischemische necrose van de hypofyse, typisch na een ernstige peripartale bloeding. De verbeterde obstetrische zorg heeft de incidentie van SS in ontwikkelde landen drastisch verminderd. In ontwikkelingslanden blijft het echter een belangrijke oorzaak van hypopituïtarisme. De klinische presentatie, alsook het aantal deficiënte hormonen is variabel, net zoals de radiologische bevindingen. Bijnierschorsinsufficiëntie is een levensbedreigende verwikkeling. Een snelle herkenning en behandeling zijn dan ook van levensbelang. Patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie worden ingelicht over het belang van adequate substitutie. Met de toegenomen migratie worden artsen geconfronteerd met taalbarrières en een moeilijke toegang tot de medische voorgeschiedenis van patiënten. Dit laatste opsporen is meestal moeilijk, maar het kan van levensbelang zijn.
Handle