Publication
Title
De medische voorgeschiedenis blijft levensbelangrijk : een immigrante met hypofysaire deficiëntie
Author
Abstract
De ziektegeschiedenis van een vrouwelijke Afghaanse immigrante met bewustzijnsvermindering, koorts en hypotensieve shock wordt beschreven. De lumbaalpunctie en de CT-scan van de hersenen waren normaal. Enkele weken voordien was een onderhoudstherapie met corticosteroïden gestopt. Een synacthentest toonde een duidelijke cortisoldeficiëntie vóór en na stimulatie. De tentatieve diagnose was shock ten gevolge van bijnierschorsinsufficiëntie. Bijkomende onderzoeken toonden panhypopituïtarisme en een atrofische hypofyse op de MRI. De patiënte zou veertien jaar eerder een traumatische partus doorstaan hebben. Na de uitsluiting van andere oorzaken van hypopituïtarisme werd er besloten tot het sheehansyndroom (SS). SS is een vorm van hypopituïtarisme veroorzaakt door ischemische necrose van de hypofyse, typisch na een ernstige peripartale bloeding. De verbeterde obstetrische zorg heeft de incidentie van SS in ontwikkelde landen drastisch verminderd. In ontwikkelingslanden blijft het echter een belangrijke oorzaak van hypopituïtarisme. De klinische presentatie, alsook het aantal deficiënte hormonen is variabel, net zoals de radiologische bevindingen. Bijnierschorsinsufficiëntie is een levensbedreigende verwikkeling. Een snelle herkenning en behandeling zijn dan ook van levensbelang. Patiënten met bijnierschorsinsufficiëntie worden ingelicht over het belang van adequate substitutie. Met de toegenomen migratie worden artsen geconfronteerd met taalbarrières en een moeilijke toegang tot de medische voorgeschiedenis van patiënten. Dit laatste opsporen is meestal moeilijk, maar het kan van levensbelang zijn.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2014
ISSN
0371-683X
Volume/pages
70:8(2014), p. 456-463
Full text (Publisher's DOI)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 30.04.2014
Last edited 12.06.2014
To cite this reference