Title
Het woon-werk verkeer in Vlaanderen : zoektocht naar indicatoren
Author
Faculty/Department
Faculty of Applied Economics
Publication type
report
Publication
Antwerpen :Mobilo, [*]
Subject
Economics
Source (series)
Beleidsondersteunende paper / Steunpunt Goederen- en Personenvervoer
Volume/pages
56 p.,
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De publicatie het woon-werkverkeer in Vlaanderen is een voorzet voor een eerste indicatorenboek woon-werkverkeer door het Steunpunt Goederen- en Personenvervoer. Vandaar ook de ondertitel: een zoektocht naar indicatoren. Via deze publicatie nodigen wij u uit om mee te denken over het toekomstige indicatorenboek. Om de context en structuur van de publicatie te verduidelijken wordt in het eerste deel ingegaan op het beleid ten aanzien van woon-werkverkeer, waarbij het accent ligt op het beleid zoals gevoerd door de Vlaamse overheid. Ook is een overzicht gegeven van de voornaamste databronnen en wordt de definitie van woon-werkverkeer behandeld. Het hoofddeel van de publicatie volgt globaal een lijn van oorsprong van het woon-werkverkeer tot gevolgen. We starten met een uiteenzetting van de ruimtelijke mismatch tussen wonen en werken in Vlaanderen. De scheiding tussen woonplaats en werkplek genereert immers de pendelstromen. Hoofdstuk 2 handelt over het woon-werkverkeer zelf in meer detail. Wanneer reizen we? Waarmee reizen we? Welke afstanden worden overbrugd? En hoe vaak reizen we? In dit hoofdstuk presenteren we relevante statistieken. Hoofdstuk 3 sluit af met de gevolgen van het reizen. De pendel gaat namelijk gepaard met kosten en tijd. Het genereert overlast, gaat gepaard met milieuverontreiniging, het vraagt ruimte en verbruikt brandstoffen. Tevens zijn er verkeerslachtoffers te betreuren.
Full text (open access)
https://repository.uantwerpen.be/docman/irua/6aebce/9a8e5b9e.pdf
Handle