Publication
Title
Aangeboren pathologie van de linkerventrikel­uitstroombaan en de aortaklep : hoe in beeld brengen?
Author
Abstract
Een obstructieve pathologie van de linkerventrikeluitstroombaan (LVOT) kan subvalvulair (fibromusculair membraan, dynamische obstructie), valvulair (bicuspide aortaklep, reumatische aantasting) of supravalvulair gelokaliseerd zijn. Valvulaire aortaklepstenose is de meest voorkomende obstructieve pathologie. De obstructie kan geïsoleerd voorkomen, op multipele niveaus en/of geassocieerd zijn met andere afwijkingen. Aneurysmas van de LVOT zijn zeldzaam. Er is een rechtstreekse anatomische en functionele relatie tussen de aortaklep en de aortawortel. Aortaklepinsufficiëntie komt vaak voor als secundaire pathologie. Een geïntegreerde beeldvorming van de morfologie, de kwantificatie en de evaluatie van de hemodynamische weerslag van de pathologie van de LVOT, de aortaklep en de aortawortel is imperatief. Elke beeldvormingstechniek heeft hierbij mogelijke valkuilen. Een echocardiografie is het diagnostische middel dat de voorkeur heeft. Een MRI en een CT-scan doen dienst als complementaire diagnostische technieken.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 2014
ISSN
0371-683X
Volume/pages
70:9(2014), p. 486-488
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 07.05.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference