Title
Werkloosheid, werkonzekerheid en uitstel van moederschap in Vlaanderen, 2002-2006
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Sociology
Publication type
article
Publication
Leuven ,
Subject
Sociology
Source (journal)
Over.werk : tijdschrift van het Steunpunt WSE. - Leuven, 1997, currens
Volume/pages
14(2007) :3-4 , p. 151-155
ISSN
1379-7034
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Abstract
De voorbije decennia stelden almaar meer Vlaamse vrouwen de stap naar het moederschap uit. Daardoor is het aantal vrouwen dat pas na hun dertigste aan kinderen begint, gestegen. Deze evolutie was de voorbije decennia de belangrijkste motor achter de daling van de jaarlijkse vruchtbaarheidscijfers. Op basis van de survey naar Sociale en Culturele Verschuivingen (SCV-survey) peilt deze bijdrage naar een aantal belangrijke sociale achtergronden van uitstel van ouderschap in het Vlaams Gewest. Welke vrouwen stelden hun eerste kind het meest uit? Wat waren hun eigen kenmerken en die van hun partner? Bijzondere aandacht gaat naar de samenhang tussen uitstel van ouderschap, beroepsarbeid en de toestand op de arbeidsmarkt.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/3d32a4/40c572d47c3.pdf