Publication
Title
Vroegtijdige zorgplanning : garantie op kwaliteitsvol ouder worden?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Pastorale perspectieven: driemaandelijks vaktijdschrift voor en door pastores
Publication
2013
Volume/pages
161:4(2013), p. 5-10
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.05.2014
Last edited 09.05.2014
To cite this reference