Publication
Title
Optimalisering van het rechercheproces vanuit een netwerkperspectief
Author
Abstract
Indien we het rechercheproces benaderen vanuit een netwerkperspectief, dan vormt de optimalisering een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel politie als justitie. Toegegeven, de institutionele onafhankelijkheid maakt een gezamenlijke optimalisering niet eenvoudig maar ook niet onmogelijk. Enkele suggesties.
Language
Dutch
Source (journal)
Lead@Pol
Publication
2014
Volume/pages
5(2014), p. 4-7
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 15.05.2014
Last edited 28.12.2015
To cite this reference