Publication
Title
Het nut van e-CF in het onderwijs
Author
Language
English
Source (journal)
Informatie : maandblad voor de informatievoorziening / Studiecentrum voor Automatische Informatieverwerking; Nederlands Genootschap voor Informatici. - Den Haag
Publication
Den Haag : 2014
ISSN
0019-9907
Volume/pages
(2014), p. 33-35
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.05.2014
Last edited 25.04.2017
To cite this reference