Publication
Title
J. Stuyck: Beginselen van Belgisch Privaatrecht, XIII, Handels- en economisch recht, deel 2 Mededingingsrecht, A. Handelspraktijken
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2014
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(2013-2014), p. 1480
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Review 
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.05.2014
Last edited 25.04.2017
To cite this reference