Publication
Title
Besluitvorming over het beheer van langdurig radioactief afval : internationale vergelijking van besluitvormingsprocessen omtrent geologische berging Antwerpen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : UAntwerpen, 2012
ISBN
978-90-5728-435-9
Volume/pages
53 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 02.06.2014
Last edited 19.06.2014
To cite this reference