Publication
Title
Opzettelijk doden of verwonden, onmenselijke of onterende behandeling (commentaar bij de artikelen 392-396, 398-405quater en 410-410bis Sw.)
Author
Language
Dutch
Source (book)
Strafrecht. - Brussel, 2014
Source (series)
Kids-codex. - Brussel, 2014; 4
Larcier Wet en duiding
Publication
Brussel : Larcier, 2014
ISBN
978-2-8044-6940-5
Volume/pages
p. 70-93
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.06.2014
Last edited 05.06.2014
To cite this reference