Publication
Title
Het herschikkingsvoorstel van de Europese Commissie inzake onrechtmatig uitgevoerde cultuurgoederen : implicaties voor Nederland en de EU
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie. - 's-Gravenhage
Publication
's-Gravenhage : 2014
ISSN
0165-8476
Volume/pages
7020(2014), p. 491-497
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 04.06.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference