Publication
Title
Meer maar beter begeleide bestaansminimumtrekkers: enkele cijfergegevens en bedenkingen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor Welzijnswerk
Publication
1995
Volume/pages
191(1995), p. 5-8
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference