Publication
Title
Ideologisch pluralisme in Vlaamse nieuwsmedia : de Belgische regeringsformatie 2010-2011
Author
Abstract
Een kritische discoursanalyse van de editorialiserende berichtgeving uit vier Vlaamse nieuwsmedia op vier crisismomenten van de Belgische regeringsformatie 2010-2011 wijst op een minimale mate van ideologisch pluralisme binnen het krantenlandschap, maar een sterke mate tussen kranten enerzijds en alternatief nieuwsmedium anderzijds. De analyse legt verder twee ideologische culturen bloot die respectievelijk gekenmerkt worden door depolitiserende en politiserende discursieve strategieën.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor communicatiewetenschap. - Houten
Publication
Houten : 2014
ISSN
1384-6930
Volume/pages
42:2(2014), p. 145-164
ISI
000336945100004
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 11.06.2014
Last edited 04.11.2017
To cite this reference