Publication
Title
De verjaring van de burgerlijke vordering al dan niet voortspruitend uit een misdrijf eengemaakt: ja, maar hoe?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1995
ISSN
1782-3463
Volume/pages
(1994-1995), p. 1349-1350
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference