Publication
Title
Traditie of innovatie? Wouter Ameyde, een makelaar in het laatmiddeleeuwse Brugge, 1498-1507
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Geschiedenis, 2014
Volume/pages
393 p. : ill.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 20.06.2014
Last edited 21.06.2014
To cite this reference