Publication
Title
Op zoek naar de heilige graal : een analyse van de discussie in de pers omtrent cultuurprogramma's op de Vlaamse publieke televisie
Author
Abstract
Hoewel er sinds 2005 gewerkt werd aan een vernieuwd cultuurbeleid, nam de kritiek op cultuurprogrammas van de publieke televisie niet af. Aan de hand van een kwantitatieve en kwalitatieve inhoudsanalyse van persartikels (N = 271) gaat deze studie na wat de inhoud is van de kritiek, wie de kritiek uit en in welke journalistieke genres cultuurprogrammas aandacht krijgen.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor communicatiewetenschap. - Houten
Publication
Houten : 2014
ISSN
1384-6930
Volume/pages
42:2(2014), p. 190-207
ISI
000336945100006
Full text (Publisher's DOI)
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Web of Science
Record
Identification
Creation 23.06.2014
Last edited 10.01.2018
To cite this reference