Publication
Title
Bakens in de storm: opstellen over samenleving en toekomst aangeboden aan prof. Marcel Storme ter gelegenheid van zijn emeritaat: woord vooraf
Author
Language
Dutch
Source (book)
Bakens in de storm / Fourrier, Ward [edit.]
Publication
Tielt : Lannoo, 1995
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 10.07.2013
To cite this reference