Publication
Title
Vendre et usucaper ne vaut : kan de verkoper het verkochte goed door verkrijgende verjaring terugnemen? Tegelijkertijd een verkenning van het houderschap als een rechtspositie behept met een ab initio teruggaveplicht
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor bouwrecht en onroerend goed. - Brugge
Publication
Brugge : 2014
ISSN
1781-989X
Volume/pages
2(2014), p. 45-68
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Acquisitive prescription.
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 26.06.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference