Publication
Title
Een terugblik op de strijd om het Schoon Verdiep
Author
Abstract
In een vorige bijdrage van Samenleving en politiek (12/2012) deed Marc Swyngedouw een oproep tot meer politicologische analyses die de anekdotiek overstijgen. Zijn analyse van de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen bevat heel wat doordachte inzichten, maar steunt vooral op een lezing van de verkiezingsuitslagen en persoonlijke impressies van de campagne. In deze bijdrage willen we zijn analyse aanvullen met eigen empirisch onderzoek waarbij dezelfde kiezers driemaal werden bevraagd. Ruim 700 respondenten namen deel aan de twee bevragingen die plaatsvonden voor 14/10 en aan de derde bevraging in de weken na de stembusgang. Op basis daarvan willen we meer inzicht bieden in de opvattingen en uiteindelijke keuzes van de Antwerpenaar en, waar mogelijk, hoe deze zijn geëvolueerd doorheen de campagne. 1 We gaan eerst in op de stemverschuivingen, en zoomen vervolgens in op het belang van lijsttrekkers en de thematische voorkeuren van verschillende kiezers.
Language
Dutch
Source (journal)
Samenleving en politiek. - Brussel, 1994, currens
Publication
Brussel : 2013
ISSN
1372-0740
Volume/pages
1(2013), p. 76-85
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 01.07.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference