Publication
Title
Omvang van de prestaties bij "ongeschiktheid" in het raam van de sociale zekerheid voor werknemers
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Medi-ius: verzekering, recht en geneeskunde
Publication
1995
Volume/pages
1(1995), p. 19-22
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference