Publication
Title
Het Verdrag van Lissabon en wat het verandert voor de rechtspraktizijn
Author
Language
Dutch
Source (book)
Recht in beweging : VRG-Alumnidag
Publication
Antwerpen : Maklu, 2010
ISBN
978-90-466-0342-0
Volume/pages
p. 109-131
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 10.07.2014
Last edited 30.09.2016