Publication
Title
Een toekomstgericht organisatorisch-administratief kader voor het bestuurlijke beleid va de Vlaamse administratie
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : SBOV, 2013
Volume/pages
59 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.07.2014
Last edited 24.12.2016
To cite this reference