Publication
Title
Welke factoren spelen een rol bij het toekennen van arbeidsongeschiktheid?
Author
Language
Dutch
Source (journal)
VVK tijdingen / Vlaamse Vereniging van Kontroleartsen. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 1995
Volume/pages
12:3(1995), p. 102-113
Note
General: Ook verschenen in: Overdrukken - UFSIA, Studiecentrum voor Economisch en Sociaal Onderzoek; 199
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.10.2008
Last edited 07.03.2018
To cite this reference