Publication
Title
Aanpak van energiearmoede via energie-efficiëntie : mogelijkheden en beperkingen
Author
Language
Dutch
Source (book)
De sociale staat van Vlaanderen
Publication
Brussel : Studiedienst van de Vlaamse Regering, 2013
ISBN
978-90-403-0350-0
Volume/pages
p. 177-226
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 23.07.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference