Publication
Title
De beperking van het keuzerecht van kandidaat-sociale huurders : beperking van het grondrecht op wonen of net toepassing van het grondrecht op wonen? (noot onder RvS nr. 222.544, 18 februari 2013)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Rechtskundig weekblad. - Antwerpen
Publication
Antwerpen : 2013
ISSN
1782-3463
Volume/pages
39(2013-2014), p. 1537-1541
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 24.07.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference