Publication
Title
Onderzoek naar de uitbouw en implementatie van het Centraal Meldpunt voor veronderstelde integriteitsschendingen bij de federale ombudsman, zoals bedoeld in de wet van 15 september 2013 betreffende de melding van een veronderstelde integriteitsschending in de federale administratieve overheden door haar personeelsleden : eindrapport
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Federale Ombudsman, 2014
Volume/pages
168 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.07.2014
Last edited 18.06.2015
To cite this reference