Publication
Title
Effecten van maaibeheer op kleine zeggenmoerassen in beekdalen : effecten op vegetatiestructuur, microtopografie en faunagemeenschappen
Author
Language
Dutch
Publication
Antwerpen : Universiteit Antwerpen, 2012
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 30.07.2014
Last edited 31.07.2014
To cite this reference