Publication
Title
Verstrekken van expertise op het vlak van ethisch verantwoord sporten, met inbegrip van de problematiek aangaande integriteit, seksueel misbruik en geweld : eindrapport
Author
Language
Dutch
Publication
Sint-Amandsberg : Internationaal Centrum Ethiek in de Sport, 2014
Volume/pages
69 p.
Note
General: Overheidsopdracht Ethisch verantwoord sporten, 2012-2014
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 12.08.2014
Last edited 18.06.2015
To cite this reference