Publication
Title
Diagnostische waarde van de IgE-screeningstest (Phadiatop® Infant) bij kinderen tot 4 jaar
Author
Abstract
De diagnostische waarde van de Phadiatop® Infant (PI) screeningstest voor de diagnostiek van een IgE-gemedieerde allergie is beperkt omdat het merendeel van de IgE-sensibilisaties klinisch niet relevant is. De huidige kosten die gemaakt worden voor de PI-screening kunnen effectiever besteed worden aan een grondige anamnese en provocatieonderzoek. Uitbreiding van de PI-screening met een FX77-mix, de PI Plus, leidt tot een substantiële kostenstijging die waarschijnlijk niet in verhouding staat tot de winst in diagnostische informatie.
Language
English
Source (journal)
Nederlands tijdschrift voor allergie en astma
Publication
2012
Volume/pages
12:4(2012), p. 172-179
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
External links
Record
Identification
Creation 14.08.2014
Last edited 23.11.2016