Title
De doorwerking en effecten van besparingsmaatregelen in de Vlaamse administratie : enkele eerste beschrijvende en vergelijkende inzichten
Author
Faculty/Department
Faculty of Social Sciences. Political Sciences
Publication type
article
Publication
Brugge ,
Subject
Politics
Economics
Source (journal)
Vlaams tijdschrift voor overheidsmanagement / Vlaams Instituut voor Overheidsmanagement. - Brugge
Volume/pages
19(2014) :2 , p. 31-49
ISSN
1373-0509
vabb
c:vabb:380156
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)
Affiliation
University of Antwerp
Abstract
De Vlaamse Regering voerde de afgelopen jaren geleidelijk een aantal besparingsmaatregelen in. Zo moest het personeelsbestand met 6 % verminderen en moest er 60 miljoen euro op de personeelsgerelateerde kredieten in de begrotingsjaren 2012-2014 worden bespaard. Speciale aandacht ging tevens naar het dossier rationalisatie van de managementondersteunende functies (MOF). De Vlaamse overheid is niet de enige die haar uitgaven grondig bekijkt en deze terugschroeft. Vele Europese overheidsorganisaties zoeken naar maatregelen om de overheidsfinanciën in balans te brengen. Op basis van een Vlaamse survey en een internationale studie bekijken we welke maatregelen met betrekking tot bezuinigingen in de publieke sector doorgevoerd werden en vervolgens welke effecten deze maatregelen hadden op de werking van administraties. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het dossier rationalisatie MOF. Vlaamse leidend ambtenaren rapporteren dat de meest gebruikte maatregelen lineair zijn en gerelateerd aan een wervingsstop en het verminderen van budgetten van bestaande beleidsprogrammas of uitstellen van nieuwe programmas. De voornaamste effecten zijn volgens de leidend ambtenaren dat de macht van het departement Financiën en Begroting is toegenomen, dat er meer wordt samengewerkt tussen entiteiten en dat het belang van prestatie-informatie is toegenomen. Al met al kunnen we de doorwerking van budgettaire besparing in Vlaanderen relatief gematigd noemen en vergelijkbaar met onze West- Europese buurlanden.
E-info
https://repository.uantwerpen.be/docman/iruaauth/fc0255/31ab12e4b46.pdf
Handle