Publication
Title
Oorzaken van het met mijden van onveilige situaties bij mannen en vrouwen : een contextuele analyse op basis van de 'collective efficacy'-theorie
Author
Abstract
Gebieden verschillen in de mate waarin inwoners onveilige situaties mijden. Deze ruimtelijke clustering van mijdgedrag kan te wijten zijn aan de demografische samenstelling van gebieden enerzijds en/of invloeden van de geografische context anderzijds. Studies wereldwijd hebben aangetoond dat vrouwen meer angst voor criminaliteit rapporteren dan mannen. In dit artikel bestuderen we daarom zowel de contextuele als de individuele determinanten van mijdgedrag voor mannen en vrouwen afzonderlijk. Het theoretisch kader dat wordt gebruikt, is afgeleid van de collective efficacy-theorie. De hypotheses worden bloksgewijs getoetst aan de hand van multilevel-analyses bij 2.080 respondenten in 40 Vlaamse fusiegemeenten, uitgevoerd op data afkomstig van het Social Cohesion Indicators in Flanders Survey (SCIF-survey), de Veiligheidsmonitor en de geregistreerde criminaliteitsstatistieken. Uit de resultaten blijkt dat economische achtergesteldheid van de woonomgeving een zeer gelijkaardig effect heeft op mijdgedrag bij zowel mannen als vrouwen, omdat achtergestelde gebieden vaak te maken hebben met een hogere overlast- en geweldsgraad. Met betrekking tot de sociaal-ecologische theorie maakt deze studie alvast duidelijk dat er nog werk aan de winkel is in het ophelderen van verschillen in contextuele effecten van structurele gebiedskenmerken op mijdgedrag.
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor criminologie. - Meppel, 1977, currens
Publication
Meppel : 2010
ISSN
0165-182X
Volume/pages
52:4(2010), p. 374-394
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 02.09.2014
Last edited 02.09.2016