Publication
Title
Sociale cohesie als buffer tegen angst voor criminaliteit? Beleidsrelevantie van de collective efficacy-theorie in Vlaanderen
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Handboek politiediensten
Publication
2011
Volume/pages
98(2011), p. 113-144
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
Record
Identification
Creation 02.09.2014
Last edited 02.09.2016