Publication
Title
Een ecologisch verklaringsmodel voor het effect van verstedelijking op concentraties van slachtofferschap en angst voor criminaliteit : een ruimtelijke analyse van 346 Belgische fusiegemeenten
Author
Language
Dutch
Source (book)
Actualia strafrecht en criminologie. - Antwerpen, 2010
Source (series)
Update in de criminologie : postuniversitaire vormingscyclus / Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid. Vakgroep Strafrecht en Criminologie; Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid. Gandaius Permanente Vorming. - Mechelen; 5
Update in de criminologie : postuniversitaire vormingscyclus / Universiteit Gent ; 5
Publication
Antwerpen : Maklu, 2010
ISBN
978-90-466-0338-3
Volume/pages
p. 113-130
IR - Boek naar hoofdstuk
Van lvd naar work
Actualia strafrecht en criminologie
UAntwerpen
Faculty/Department
Publication type
Subject
Law 
External links
Record
Identification
Creation 02.09.2014
Last edited 02.09.2016