Title
Een ecologisch verklaringsmodel voor het effect van verstedelijking op concentraties van slachtofferschap en angst voor criminaliteit : een ruimtelijke analyse van 346 Belgische fusiegemeenten
Author
Faculty/Department
Faculty of Law
Publication type
bookPart
Publication
Antwerpen :Maklu, [*]
Subject
Law
Source (book)
Actualia strafrecht en criminologie. - Antwerpen, 2010
Source (series)
Update in de criminologie : postuniversitaire vormingscyclus / Universiteit Gent ; 5
Update in de criminologie : postuniversitaire vormingscyclus / Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid. Vakgroep Strafrecht en Criminologie; Universiteit Gent. Faculteit Rechtsgeleerdheid. Gandaius Permanente Vorming. - Mechelen; 5
ISBN
978-90-466-0338-3
Carrier
E
Target language
Dutch (dut)