Publication
Title
De (on)toelaatbaarheid van de retroactieve toepassing van de strengere strafwet inzake de uitvoering van de straf (noot onder EHRM 21 oktober 2013)
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht. - Mortsel, 2006, currens
Publication
Mortsel : 2014
ISSN
1782-3447
Volume/pages
3(2014), p. 194-206
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Law 
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 03.09.2014
Last edited 12.01.2018
To cite this reference