Publication
Title
Onderzoek aan biochemie en experimentele maatregelen voor het herstel van beekdalvenen : rapport 1e fase
Author
Language
Dutch
Source (series)
OBN ; 2012-29-BE
Publication
Den Haag : Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Directie Kennis en Innovatie, 2013
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 04.09.2014
Last edited 05.09.2014
To cite this reference