Publication
Title
Als kinderen onze steden kleuren : superdiversiteit, demografische veranderingen en maatschappelijke kwetsbaarheid
Author
Language
Dutch
Source (book)
Kwetsbare vrije tijd? Uitdagingen voor emanciperend jeugdbeleid. - Leuven, 2014
Publication
Leuven : Acco, 2014
ISBN
978-90-334-9364-5
Volume/pages
p. 223-235
IR - Boek naar hoofdstuk
Vrije tijd, jongeren en maatschappelijke kwetsbaarheid: een uitleiding naar het Sociaal Hoger Onderwijs / Grymonprez, Hans. - Leuven, 2014
Als kinderen onze steden kleuren : superdiversiteit, demografische veranderingen en maatschappelijke kwetsbaarheid / Geldof, Dirk. - Leuven, 2014
Van lvd naar work
Kwetsbare vrije tijd? : uitdagingen voor emanciperend jeugdbeleid
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 08.09.2014
Last edited 09.09.2014
To cite this reference