Publication
Title
Aanbevelingen voor goede praktijkvoering in de verpleegkunde : behandeling van veneuze ulcera in de thuisverpleging
Author
Language
Dutch
Publication
Brussel : FOD Volksgezondheid, Directoraat-Generaal Basisgezondheidszorg, 2008
Volume/pages
146 p.
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Publication type
Subject
Record
Identification
Creation 10.09.2014
Last edited 06.03.2018