Publication
Title
Boer en burger ecologisch verenigd? Een micro-perspectief op het gebruik van stedelijk afval als meststof in de vroegmoderne Vlaamse landbouw
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Jaarboek voor ecologische geschiedenis / Vereniging voor Ecologische Geschiedenis; Vlaamse Geschiedkundige Kring. - Gent, 1998 - 2013
Publication
Gent : Vlaamse Geschiedkundige Kring, 2014
ISSN
1375-5692
Volume/pages
(2014), p. 9-40
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
VABB-SHW
Record
Identification
Creation 10.09.2014
Last edited 14.06.2016
To cite this reference