Publication
Title
De herontdekking van het voor de hand liggende : Charles Taylor over de moderne identiteit
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor algemeen toegankelijke wijsbegeerte
Publication
2014
Volume/pages
24:4(2014), p. 13-20
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 17.09.2014
Last edited 18.09.2014
To cite this reference