Publication
Title
Een osteolytisch letsel van de patella?
Author
Abstract
Het dorsaal defect van de patella is een goedaardig botletsel met karakteristieke radiologische kenmerken. Het letsel is goed afgelijnd en radiolucent, met typische locatie in het superolaterale en dorsale deel van de patella. Meestal is het een toevalsbevinding op beeldvorming die geen behandeling vergt.
Language
Dutch
Source (journal)
Ortho-rheumato. - Doornik
Publication
Doornik : 2014
ISSN
1379-8928
Volume/pages
12:3(2014), p. 9-11
Full text (publisher's version - intranet only)
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 22.09.2014
Last edited 02.10.2015
To cite this reference