Publication
Title
Fritz Redl & David Wineman : Kinderen die haten : omgaan met agressieve gedragsstoornissen bij probleemjongeren
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor psychiatrie. - Utrecht, currens
Publication
Utrecht : 2014
ISSN
0303-7339
Volume/pages
56:9(2014), p. 623-624
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Review 
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 23.09.2014
Last edited 23.12.2015
To cite this reference