Publication
Title
Discrepantie in de maagledigingssnelheid voor vloeistoffen en vaste stoffen bij patiënten met ulcus duodeni
Author
Language
Dutch
Source (journal)
Tijdschrift voor geneeskunde. - Leuven
Publication
Leuven : 1989
ISSN
0371-683X
Volume/pages
45:2(1989), p. 103-+
UAntwerpen
Faculty/Department
Research group
Project info
Publication type
Subject
Affiliation
Publications with a UAntwerp address
External links
Record
Identification
Creation 24.09.2014
Last edited 25.09.2014
To cite this reference